Київ і Солом'янка: історію пишемо самі

"Київ і Солом'янка: історію пишемо самі"
програма краєзнавчої діяльності в ЦРБ імені Г.Сковороди

Місце створення:
Центральна районна бібліотека імені Григорія Сковороди
Термін реалізації програми - 4 роки (2023-2026 рр.)

Могутнім і невичерпним джерелом духовності, моральності і культури сучасної людини є її любов до рідного краю, його безцінних багатств, глибока шана до віковічних традицій свого народу. Останнім часом все чіткіше проявляється тенденція до повернення культурних цінностей, створених за багато років кожим народом. Акт про державний суверенітет України, проголошений Верховною Радою 24.08.1991 року, активізував духовне відродження українського народу, загострив проблеми збереження культури. У цій справі важливе місце належить національному краєзнавству. "Краєзнавство - це комплексне, наукове і всебічне вивчення певної території, це - популяризація і використання цього пізнання з метою наближення життя до науки, це - засіб навчання і виховання національно-свідомих громадян".
Все частіше люди звертаються до історії своїх предків, відновлюють традиції, забуті або знищені, щоб у майбутньому знову не довелося збирати втрачені відомості про рідний край. Минувщину рідного міста можна вивчати до безкінечності - скільки поколінь лишали йому в пам'ять про себе щось своє! Теперішній час характеризується небувалим сплеском краєзнавчої діяльності. Краєзнавство переживає процес пошуку нових форм, постановки першорядних завдань. Воно набуває яскраво виражений соціально-політичний характер, особливо у зв'язку із зрослим інтересом до минулого окремих територій, а також - через загострення національних, економічних, екологічних проблем та через війну в Україні.
У краєзнавчій діяльності бібліотек виділяють основні напрямки: історичне краєзнавство, літературне та культурно-мистецьке краєзнавство, етнографічне краєзнавство, вивчення бібліотечної історії краю.
Кожна людина зі своєї волі чи під тиском життєвих обставин стикається з краєзнавством, займається ним, користується його результатами - "краєзнавчими документами". В даний час краєзнавча робота стає одним найважливіших напрямків діяльності публічних бібліотек. Муніципальна бібліотека повинна не тільки збирати, організовувати, але й зберегти краєзнавчий фонд для наступних поколінь, поповнюючи його новими документами. Бібліотечне краєзнавство як складова частина загального краєзнавства має на меті виявити, зібрати, зберегти і надати в користування матеріали, пов'язані за змістом з певною місцевістю, яка є рідним краєм для її населення.
Метою краєзнавчої діяльності муніципальних бібліотек є сприяння політичному, економічному, культурному розвитку краю, всебічному дослідженню краю, виявлення та поширення цінного місцевого досвіду в різних областях виробничо-практичної та громадської діяльності, краєзнавчому руху в краї. Сьогодні виникли умови для відродження кращих традицій українського бібліотечного краєзнавства. Значно підвищилась роль бібліотек у відновленні історичної пам'яті народу нашої держави, становленні його національної свідомості, вихованні гідності і справжнього патріотизму. Краєзнавча робота стала не декларованим, а насправді пріоритетним напрямом діяльності бібліотек регіонального рівня. Вона - одна з унікальних сфер діяльності, яка відрізняє місцеві публічні бібліотеки від інших бібліотек, надає їм місцевого колориту, регіональної специфіки.
Саме в цих бібліотеках були започатковані кращі традиції формування, збереження і надання у громадське користування краєзнавчих і місцевих видань.
З'явився новий напрямок краєзнавчо-бібліотечної роботи - бібліотечно-краєзнавчий туризм (розробка туристських маршрутів рідним містом, їх популяризація з використанням новітніх технологій, Інтренету, мультимедійного обладнання; забезпечення інформаційної підтримки  та допомоги громадським краєзнавчим об'єднанням у розробці нових маршрутів). Метою бібліотечно-краєзнавчого туризму стає аутентичне  відновлення культурної спадщини під гаслом "Від краєзнавства до краєлюбства". Краєзнавчо-туристська діяльність охоплює одразу три компоненти: оздоровчий, виховний, пізнавальний, тобто передбачає гармонійний розвиток особистості. Кожна подорож - це нові враження, знаходження нового у знайомому, знайомого у новому, проникнення у світ прекрасного.
Є виликий обсяг краєзнавчих ресурсів та інформації. Є попит на них і люди, яким це потрібно. Є бібліотека, яка здатна бути орієнтиром і поводирем в пошуку інформації, посередником між тими, хто володіє ресурсами, і тими, хто їх споживає. Потрібний механізм реалізації. Ця програма дає механізм реалізації бібліотечно-краєзнавчих і громадських відносин.  

Програма складається з семи проєктів:
  • "Все моє місто знає..." - проєкт створення краєзнавчого ресурсного центру
  • "Солом'янка - маленька крапелька великої держави" - проєкт створення ресурсного центру вичерпної інформації про район
  • "Край у електронному форматі" - проєкт формування інтерактивних інформаційно-краєзнавчих кейсів міста і району
  • "Київ Travel" - проєкт створення пункту доступу громадян до інформаційно-туристичних ресурсів міста
  • "Ваш гід бібліотека" - проєкт створення оригінальних краєзнавчих квестів і туристичних маршрутів
  • "Солом'янські оповіді" - проєкт формування друкованої історії району
  • "Міські меридіани пізнавально-розважальної феєрії" - проєкт популяризації регіональної інформації і стимулювання її затребуваності містянами в повсякденному житті
Місія - посередництво між краєзнавчою інформацією міста і району та користувачами бібліотеки і мешканцями Солом'янки, покращення якості життя в суспільстві, затребуваність бібліотеки, ефективне використання її матеріальних та інформаційних ресурсів, підтвердження статусу бібліотеки - соціокультурного регіонального інформаційного центру.

Ціль - сприяння соціальному, культурному розвиткові регіону; охороні та використанню природних багатств; виявленню та поширенню місцевого досвіду; вихованню патріотизму, національної самосвідомості, поваги до історії, традицій Києва і Солом'янки, поширенню знань про них, об'єднання населення навколо громадського краєзнавства, взаємодії з державними та громадськими установами та організаціями; удосконалення та активізацію краєзнавчих бібліотечно-бібліографічних ресурсів регіону, підвищення громадського престижу бібліотечного краєзнавства.
Створення в ЦРБ імені Григорія Сковороди Центру вичерпної інформації про місто і район, його історію, визначні місця, пам'ятки культури, природні ресурси. Формування різнопланових баз даних, створення фіксованої у різних джерелах історії Солом'янки. Об'єднання зусиль бібліотеки і її партнерів на паритетних засадах.
Ознайомлення користувачів і мешканців району з регіональною інформацією, формування у них звички її використовувати у повсякденному житті, створення умов, які б стимулювали потребу в такій інформації, яка здатна впливати на якість життя. Переформатування центральної бібліотеки району в регіональну бібліотеку громади.

Немає коментарів:

Дописати коментар